പാസ്റ്റർ ബിനോജ് എബ്രഹാമിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക

കാൽഗറി (ക്യാനഡ) : കർമ്മേൽ ഗോസ്പൽ അസംബ്‌ളി കാൽഗറി സഭാ ശ്രുഷുഷകൻ കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിനോജ് എബ്രഹാമും കുടുംബവും കേരളത്തിൽ നിന്നും ക്യാനഡയിലേക്കുള്ള യാത്ര മദ്ധ്യേ മാൽഡീവ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചു. പാസ്റ്റർ ബിനോജ് എബ്രഹാം ഇപ്പോൾ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് മൂലം മാൽഡീവ്സിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവദാസനും തന്റെ പ്രിയ കുടുംബവും വേഗത്തിൽ രോഗമുക്തി നേടി തിരികെ ക്യാനഡയിൽ സൗഖ്യത്തോടെ എത്തുവാൻ ദൈവമക്കൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.