അവധിക്കാല ബൈബിൾ സ്കൂൾ

അവധിക്കാല ബൈബിൾ സ്കൂൾ

VBS 2021

ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ഒമാൻ പെന്തക്കോസ്ത് അസംബ്ലിയും 2021 ജൂലൈ 13 മുതൽ 15 വരെ ഒരു ഓൺലൈൻ അവധിക്കാല ബൈബിൾ സ്കൂൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സൂം പ്ലാറ്റോം വഴി വൈകുന്നേരം 7 മുതൽ 8.30 വരെയും (ഒമാൻ സമയം) രാത്രി 8.30 മുതൽ 10.00 വരെയും (ഇന്ത്യൻ സമയം) വി.ബി.എസ് നടക്കും. വി.ബി.എസ്  തീം “My Companion”. 

രജിസ്ട്രേഷനായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്കുചെയ്യുക

https://forms.gle/SSKL3NFbAseavw7g9

അല്ലെങ്കിൽ +91 9099143773 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. (സാം മാത്യൂസ് അയ്യക്കാവിൽ).

Leave A Reply

Your email address will not be published.