ട്രാൻസ്‌ലെ മിനിസ്ട്രിസ് ഇന്റർനാഷണൽ: ദൈവശാസ്ത്ര സെമിനാർ ജൂൺ 11ന്

കോട്ടയം: ട്രാൻസ്‌ലെ മിനിസ്ട്രിസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, 2022 ജൂൺ 11 ന് (ശനി) ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:00 മുതൽ 5:30 വരെ ദൈവശാസ്ത്ര സെമിനാർ (കൊളോക്വിയം) സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഡോ.ജയരാജ് കുഞ്ഞുണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ Ordinary Theology: Understanding Mathew’s Great Commission for God’s Mission Today എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ. പ്രസാദ് ഫിലിപ്പ്സ് (UK) മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

ട്രാൻസ്‌ലെ മിനിസ്ട്രി ഇന്റർനാഷണലിൻ്റെ ടീമംഗങ്ങൾ സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകും

മീറ്റിംഗ് ഐഡി: 999 101 3388 പാസ്‌കോഡ്: 2022

Leave A Reply

Your email address will not be published.