ബോസ്റ്റൺ പ്രയർലൈൻ സ്ഥാപക സിസ്റ്റർ സൂസൻ ജോർജ്ജ് നിത്യതയിൽ

ഡാളസ്: ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ പ്രയർലൈൻ സ്ഥാപക, സിസ്റ്റർ സൂസൻ ജോർജ്ജ് ഫെബ്രുവരി 19 ഉച്ചകഴിഞ്ഞു നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. അടുത്തിടെ രോഗബാധിതയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മർത്തോമാ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെടുകയും, തുടർന്ന് 1992-ൽ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവത്തിൽ ആരാധിച്ചുവന്നു. ബോസ്റ്റൺ ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ച് സഭാംഗമായിരുന്നു പരേത.

ഒരു ശക്തയായ പ്രാർത്ഥനാ പോരാളിയായിരുന്ന ദൈവദാസി, പ്രത്യാശാനിർഭരമായ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി ജോലിയോടനുബന്ധിച്ച് 1998-ൽ ബോസ്റ്റണിൽ എത്തിയ കുടുംബം, 2007 മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണു ബോസ്റ്റൺ പ്രയർ ലൈൻ.

ഭർത്താവ്: ഡോക്ടർ ദാനിയേൽ രാജൻ (റോബി). ദമ്പതികൾക്ക് രൂത്ത്, നവീൻ എന്ന 2 മക്കൾ ഉണ്ട്.

Courtesy: Powervision USA

Leave A Reply

Your email address will not be published.