പാസ്റ്റർ കെ ജെ മാത്യു സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് (SIAG) ജനറൽ സെക്രട്ടറി

ബംഗളുരു : കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജെ മാത്യു സൗത്ത് ഇന്ത്യ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് (SIAG) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ബംഗളുരുവിൽ വച്ച് നടന്ന 38 മത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ വച്ച് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.