പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ കായംകുളത്തിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ; സംസ്ക്കാരം ശനിയാഴ്ച

കായംകുളം: ഹല്ലേലൂയ ന്യൂസ് സബ് എഡിറ്റർ പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ കായംകുളത്തിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് കടമ്പനാട് സുവാർത്ത സഭാ അംഗം റിനി ഭവനിൽ രാജൻ ജോർജ് (66) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച 9 മണിക്ക് ഭവനത്തിൽ ശുഷ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു 10 മണിക്ക് കടമ്പനാട് സുവാർത്ത സഭയിൽ കൊണ്ട് വരികയും 1 മണിക്ക് അടക്കം നടത്തുകയും ചെയ്യും

ഭാര്യ: കുഞ്ഞുമോൾ രാജൻ

മക്കൾ : രാജിമോൾ മോൻസി , റിനി ജസ്റ്റിൻ

മരുമക്കൾ : പാസ്റ്റർ മോൻസി തോമസ്, പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ ജോർജ് കായംകുളം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ 9746595999

Leave A Reply

Your email address will not be published.