തെക്കൻ ജോർദാൻ ഭാഗത്ത് ചാവുകടലിനടുത്തുള്ള കുളം ചുവപ്പായി മാറി; ജലത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു

ജോർദാൻ: തെക്കൻ ജോർദാൻ ഭാഗത്ത് ചാവുകടലിനടുത്തുള്ള കുളം ചുവപ്പായി. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ജോർദാൻ ജലസേചന മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുത്തു.

ജലസേചന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാധ്യമ വക്താവ് ഒമർ സലാമെ, റോയ് മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ചുവന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇതുവരെ അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. ജലത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിൽ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. മന്ത്രാലയത്തിന് നിലവിൽ ചുവന്ന വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലെന്നും സലാമെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചാവുകടലിൽ നിന്ന് കുളം ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെന്നും വെള്ളം ചുവപ്പായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ ജലസംഭരണികൾ പരിശോധിക്കാൻ സാങ്കേതിക സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജലത്തിന്റെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അധികാരികളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരക് ഗവർണറേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ജല, കാർഷിക സമിതി തലവൻ ഫാത്തി അൽ ഹുവൈമേൽ പറഞ്ഞു.

തെക്കൻ ജോർദാൻ താഴ്വരയിലെ കൃഷി ഡയറക്ടർ യാസിൻ അൽ കസസ്ബെ വിശദീകരിച്ചു, ഈ പ്രതിഭാസം സമുദ്രത്തിനടുത്തുള്ള കുളങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ബാക്ടീരിയായി, സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ അതിന്റെ നിറം ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നതാവാം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.