നെഹമ്യാ ലൈഫ് ഫോർമേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിവൈവൽ മീറ്റിംഗ്

നെഹമ്യാ ലൈഫ് ഫോർമേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഗുരുപാദപീഠം എന്ന പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയുടെ 46-മത് സെഷൻ മേയ് 2 തിങ്കൾ, രാത്രി 8 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടത്തപ്പെടും. പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് ഒക്കലഹോമ പ്രസംഗിക്കും. പാസ്റ്റർ സജി ഡാനിയേൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ആനി രാജു സംഗീത ശുശ്രൂഷക്ക്‌ നേതൃത്വം നൽകും.

മീറ്റിംഗ് ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡ് ഡീറ്റെയിൽസും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

Zoom ID 5346329895 | Password 1234 https://us02web.zoom.us/j/5346329895

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.