കർണാടക ലോക്ക്ഡൗൺ: 11 ജില്ലകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇളവ് വരുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാധ്യത, ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം

ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ സംസ്ഥാനം അവലോകനം ചെയ്യും.സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജൂൺ 21 ന് അവസാനിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കോവിഡ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഭാവിയിൽ
മൂന്നാമത്തെ തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, എന്നിരുന്നാലും,
സംസ്ഥാനത്തിന് ചില ഇളവുകൾ നൽകേണ്ടിവരും. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മന്ത്രിമാരും ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപ്‌ഡേറ്റുകൾ അനുസരിച്ച്, 11 ജില്ലകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം, അതേസമയം ലോക്ക്ഡൗൺ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ജനങ്ങളുടെ യാത്രയിലും ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ജൂൺ 21 മുതൽ
ശേഷിക്കുന്ന 19 ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.