പാസ്റ്റർ ടിനു ജോർജിന്റെ മകൻ ജെറെമിയ ജോൺ ഇന്ത്യ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി

കൊട്ടാരക്കര: എൽ ഷദായി മിനിസ്ട്രി സീനിയർ പാസ്റ്റർ ടിനു ജോർജിന്റെ മകൻ ജെറെമിയ ജോൺ ഇന്ത്യ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോഡിൽ ഇടം നേടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവിധ ഗണത്തിൽ പെട്ട ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിനാണ് ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടം. 73 തരം ഗണത്തിൽ പെട്ട ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ശേഖരം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ 13 വയസുകാരൻ കൊട്ടാരക്കര എം. ജി. എം. റെസിഡെൻഷൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ 8- ക്ലാസ്സ്‌ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമായ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ സഹോദരൻ നെഹെമ്യയും മാതാവ് ജീന ജോണും ആണ്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.