എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക്, പ്യൂൺ, തുടങ്ങി നിരവധി സിവിലിയൻ ഒഴിവുകളുമായി ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ്; പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം

LD ക്ലാർക്ക്, പ്യൂൺ, കുക്ക്, മെക്കാനിക്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, ആശാരി, തുടങ്ങി നിരവധി തസ്തികകളിൽ അവസരം

പത്താം ക്ലാസ് ആണ് കുറഞ്ഞ യോഗ്യത (LDC, സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്നിവ യ്ക്ക് +2 ജയം വേണം)

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ തുടക്കം തന്നെ ₹25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ശമ്പളം

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക??

https://bit.ly/indian_air-force-21

https://bit.ly/indian_air-force-21

http://bit.ly/latest-govt-job-2021

ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 02

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.