ജി.സാംകുട്ടി നിത്യതയിൽ

പത്തനാപുരം: ചെങ്കലാത്ത് (ശാലേംപുരം) എബനേസർ വില്ലയിൽ (കുറുത്തടി) ജി.സാംകുട്ടി (സോമച്ചാൻ) നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചെങ്കലാത്ത് സഭാംഗമാണ്.

ഭാര്യ: റോസമ്മ സാം

മക്കൾ: സാംസൺ ജി സാം, ജെസ്സൻ ജി സാം, ബ്ലസ്സൻ ജി സാം

ദു:ഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

സംസ്കാരം പിന്നീട്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.