പാസ്റ്റർ വർഗ്ഗീസ് മത്തായിയുടെ പിതാവ് ഇടിക്കുള മത്തായി (പാപ്പച്ചൻ- 84) യുടെ സംസ്ക്കാരം നാളെ

കൊട്ടാരക്കര: പാസ്റ്റർ വർഗ്ഗീസ് മത്തായിയുടെ പിതാവ് കൊട്ടാരക്കര നെല്ലിക്കുന്നം പള്ളിവടക്കേതിൽ ഇടിക്കുള മത്തായി (പാപ്പച്ചൻ- 84) 11-11-2021 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം 4:23 ന് താൻ പ്രീയം വച്ചിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂഷ നാളെ (13-11-21) ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:00ന് ഭവനത്തിലും 9:00ന് നെല്ലിക്കുന്നം ഐപിസി എബനേസർ ഹാളിലും തുടർന്ന് സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂഷ 12:00ന് സഭാ സെമിത്തേരിയിലും നടത്തുന്നതാണ്.

വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാവിനെയും പാസ്റ്റർ വർഗ്ഗീസ് മത്തായിയെയും സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ടൈറ്റസ് മാത്യുവിനേയും കുടുംബങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.