അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ടെലി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡോ. പാറ്റ് റോബർട്ട്സൺ നിത്യതയിൽ

ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപകൻ, വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ശക്തനായ വക്താവ്, 1988ലെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധൻ.

വെർജീനിയ: ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്ഥാപിച്ച, ക്രിസ്ത്യൻ വലതുപക്ഷത്തെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാക്കുകയും 1988-ൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രമുഖ ടെലിവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പാറ്റ് റോബർട്ട്‌സൺ വ്യാഴാഴ്ച അന്തരിച്ചു.

“ദീർഘകാല ടിവി അവതാരകനും, മത സംപ്രേക്ഷണകനും, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും, മാനുഷികവാദിയും, ഒരു തവണ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ പാറ്റ് റോബർട്ട്സൺ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വെർജീനിയ ബീച്ചിലെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് 93 വയസ്സായിരുന്നു,”.

വിർജീനിയയിലെ റീജന്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും റോബർട്ട്‌സണിന്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.

1930-ൽ ജനിച്ച റോബർട്ട്‌സൺ 1960-ൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു, ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററായി നിയമിതനായി.

ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്ഥാപിച്ച, ക്രിസ്ത്യൻ വലതുപക്ഷത്തെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാക്കുകയും 1988-ൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രമുഖ ടെലിവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പാറ്റ് റോബർട്ട്‌സൺ വ്യാഴാഴ്ച അന്തരിച്ചു.

“ദീർഘകാല ടിവി അവതാരകനും, മത സംപ്രേക്ഷണകനും, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും, മാനുഷികവാദിയും, ഒരു തവണ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ പാറ്റ് റോബർട്ട്സൺ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വെർജീനിയ ബീച്ചിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 93 വയസ്സായിരുന്നു,”.

വിർജീനിയയിലെ റീജന്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും റോബർട്ട്‌സണിന്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.

1930-ൽ ജനിച്ച റോബർട്ട്‌സൺ 1960-ൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു, ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററായി നിയമിതനായി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.