ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജനറൽ കൺവൻഷൻ

ബാംഗ്ലൂർ : ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് (ഫുൾ ഗോസ്പൽ ) ഇൻ ഇന്ത്യ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജനറൽ കൺവൻഷൻ നവംബർ 26 മുതൽ 29 വരെ വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9 വരെ സൂമിൽ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു . സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ പാസ്റ്റർ എം കുഞ്ഞപ്പി ഉൽഘാടനം നിർവഹിക്കും. പാ. സി. സി തോമസ്, പാ. ജോ കുര്യൻ, പാ. ഷിബു തോമസ്, സിസ്റ്റർ ജെസ്സി അലക്സ്‌, സിസ്റ്റർ ഷൈനി തോമസ് എന്നിവർ ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും. ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൊയർ ഗാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു

Leave A Reply

Your email address will not be published.