പാസ്റ്റർ റ്റി ബി ജോഷുവ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

നൈജീരിയ: പ്രശസ്ത ആഫ്രിക്കൻ സുവിശേഷകനും ടി വി പ്രഭാഷകനുമായ പാസ്റ്റർ ടി.ബി ജോഷുവാ (57 വയസ്സ്) കർതൃസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. നൈജീരിയയിലെ ലാഗോസിൽ നിന്ന് ഇമ്മാനുവൽ ടിവി ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മെഗാചർച്ചായ ചർച്ച് ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസിന്റെ (SCOAN) സിനഗോഗിന്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററും സ്ഥാപകനുമായിരുന്നു ടി ബി ജോഷ്വ. ജൂൺ 5 ശനിയാഴ്ച നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സഭാവൃത്തങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

PROPHET TB JOSHUA – JUNE 12th 1963 to JUNE 5th 2021

“Surely the Sovereign LORD does nothing without revealing his plan to his servants the prophets.” – Amos 3:7

On Saturday 5th June 2021, Prophet TB Joshua spoke during the Emmanuel TV Partners Meeting: “Time for everything – time to come here for prayer and time to return home after the service.”

God has taken His servant Prophet TB Joshua home – as it should be by divine will. His last moments on earth were spent in the service of God. This is what he was born for, lived for and died for.

As Prophet TB Joshua says, “The greatest way to use life is to spend it on something that will outlive it”.

Prophet TB Joshua leaves a legacy of service and sacrifice to God’s Kingdom that is living for generations yet unborn.

The Synagogue, Church Of All Nations and Emmanuel TV Family appreciate your love, prayers and concern at this time and request a time of privacy for the family.

Here are Prophet TB Joshua’s last words: “Watch and pray.”

One life for Christ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4308833119237431&id=103470916440360

Leave A Reply

Your email address will not be published.